1. Thông báo

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: Tuyển Mod cho Forum Tài Liệu Học Ngoại Ngữ, 12 Tháng tư 2018
   RSS
  2. Góp ý - Yêu cầu

   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: tuyển cộng tác viên tiếng nhật vietrans2010, 5 Tháng ba 2018
   RSS
  3. Thắc mắc - Hướng dẫn

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   13
   Mới nhất: tuyển Nhân sự cấp cao tiếng Nhật thành chung, 30 Tháng chín 2017
   RSS
  1. Từ vựng

   Đề tài thảo luận:
   140
   Bài viết:
   224
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:05
   RSS
  2. Vỡ lòng tiếng Nhật

   Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   96
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k LakMobile050595, 8 Tháng sáu 2018
   RSS
  3. Tiếng Nhật sơ cấp

   Đề tài thảo luận:
   142
   Bài viết:
   195
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:09
   RSS
  4. Tiếng Nhật trung cấp

   Đề tài thảo luận:
   29
   Bài viết:
   59
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:18
   RSS
  5. Tiếng Nhật thượng cấp

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   16
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:06
   RSS
  6. Học Hán tự

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   49
   RSS
  7. Luyện nghe

   Đề tài thảo luận:
   23
   Bài viết:
   65
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:22
   RSS
  8. Luyện đọc

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   19
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:11
   RSS
  9. Hội thoại

   Đề tài thảo luận:
   36
   Bài viết:
   68
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:04
   RSS
  10. Kinh nghiệm học tiếng Nhật

   Đề tài thảo luận:
   89
   Bài viết:
   148
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 01:56
   RSS
  11. CLB Học tiếng Nhật

   Đề tài thảo luận:
   32
   Bài viết:
   63
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:16
   RSS
  1. Luyện thi N1

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   48
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:07
   RSS
  2. Luyện thi N2

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   38
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k LakMobile050595, 8 Tháng sáu 2018
   RSS
  3. Luyện thi N3

   Đề tài thảo luận:
   18
   Bài viết:
   39
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:10
   RSS
  4. Luyện thi N4&N5

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   58
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:17
   RSS
  5. Thi lưu học sinh

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   15
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:01
   RSS
  6. Thi đại học

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   15
   RSS
  7. Các kỳ thi khác

   Đề tài thảo luận:
   79
   Bài viết:
   111
   Mới nhất: Cứu Hộ Giao Thông Ở Hà Nội cuuho1234, 23 Tháng năm 2018
   RSS
  1. Tài liệu N1

   Đề tài thảo luận:
   25
   Bài viết:
   63
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:21
   RSS
  2. Tài liệu N2

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   43
   RSS
  3. Tài liệu N3

   Đề tài thảo luận:
   22
   Bài viết:
   26
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:00
   RSS
  4. Tài liệu N4&N5

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   36
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 16 Tháng sáu 2018 lúc 09:22
   RSS
  5. Tài liệu khác

   Đề tài thảo luận:
   100
   Bài viết:
   153
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k LakMobile050595, 8 Tháng sáu 2018
   RSS
  1. Dịch Nhật Việt

   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   16
   RSS
  2. Dịch Việt Nhật

   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   24
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k LakMobile050595, 8 Tháng sáu 2018
   RSS
  3. Dịch Văn bản, tài liệu

   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:20
   RSS
  4. Sub tiếng Việt cho phim, nhạc ...

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   14
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:13
   RSS
  1. Du học Nhật Bản

   Đề tài thảo luận:
   64
   Bài viết:
   83
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k LakMobile050595, 8 Tháng sáu 2018
   RSS
  2. Tuyển dụng

   Đề tài thảo luận:
   153
   Bài viết:
   205
   Mới nhất: Tuyển 05 nam phiên dịch tiếng Nhật Bản hoaiphuong, 14 Tháng sáu 2018 lúc 05:25
   RSS
  3. Văn hóa Nhật bản

   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   57
   RSS
  4. Kinh tế & Chính trị Nhật Bản

   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   50
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:19
   RSS
  5. Thông tin chung

   Đề tài thảo luận:
   338
   Bài viết:
   440
   Mới nhất: Cách phân biệt tấm compact nhật và trung quốc tg2095, 14 Tháng sáu 2018 lúc 17:45
   RSS
  1. Sinh hoạt tại Nhật

   Đề tài thảo luận:
   24
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:15
   RSS
  2. Việc làm, làm thêm

   Đề tài thảo luận:
   79
   Bài viết:
   99
   RSS
  1. Làm quen, kết bạn

   Đề tài thảo luận:
   456
   Bài viết:
   486
   Mới nhất: Quan niệm về sim số đẹp tại simso.vip thunguyen2015, 17 Tháng sáu 2018 lúc 17:19
   RSS
  2. Lượm lặt - Suy ngẫm

   Những câu chuyện - những vấn đề văn hóa, xã hội từ bốn phương tám hướng. Đơn giản để đọc và ngẫm...
   Đề tài thảo luận:
   1,090
   Bài viết:
   1,107
   RSS
  3. Phim & Nhạc tiếng Nhật

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   30
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:14
   RSS
  1. OB Việt Nam

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   11
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:08
   RSS
  2. Kohai Việt Nam

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   43
   Mới nhất: #iPhone_6_16Gb giá chỉ #2850k letuan454546, 17 Tháng sáu 2018 lúc 02:02
   RSS